Društvena odgovornost

  • Preduzeća i zaposlenici

Kompanija se uvijek držala koncepta usmjerenog na ljude, štitila prava i interese zaposlenih u preduzećima, pružajući besplatan smještaj i slavuje zaposlenima u proizvodnoj liniji, uspostavljajući poštanski pretinac za prijedloge zaposlenika, slušajući glas zaposlenih i nastojeći stvoriti platformu za zajednički rast preduzeća i zaposlenih.

  • Dobavljači i kupci preduzeća

Što se tiče dobavljača i kupaca, njegova dugoročna prijateljska saradnja sa kompanijom održana je tokom izvještajnog perioda. Držeći se koncepta iskrenosti i pouzdanosti, kompanija traži razvoj sa dobavljačima i kupcima, a prilagodba suradnje je dodatno ojačana.

  • Preduzeće i društvo

Kao javno preduzeće koje ne kotira na berzi, kompanija posvećuje veliku pažnju svojoj društvenoj odgovornosti kao javno preduzeće bez kotiranja, istovremeno težeći ekonomskom povratu dioničarima. Kako bi duboko primijenila nacionalnu strategiju i duh za smanjenje siromaštva, kompanija je poduzela aktivne napore da igra ulogu javnih preduzeća koja ne kotiraju na berzi u služenju nacionalnoj strategiji za smanjenje siromaštva. Tokom izvještajnog razdoblja, kompanija je na razne načine implementirala ciljano planiranje smanjenja siromaštva, a posljednjih godina donirala je desetine hiljada juana za podršku izgradnji siromašnih područja.