Agaro oligosaharid

  • Agaro oligosaccharide

    Agaro oligosaharid

    Agaro Oligosaharidi Fujian Global Ocean Biotehnologija Agaro-oligosaharidi posjeduju neke posebne biološke aktivnosti, kao što su antioksidacija, antiinflamatornost, antivirus i prevencija kolitisa, itd. Proizvod se izdvaja i obrađuje naučnom tehnologijom obrade, kvaliteta je u potpunosti u skladu prema nacionalnom i EU standardu. Fujian Global Ocean Biotechnology Agaro-oligosaharid je vrsta oligoze sa stepenom polimerizacije (DP) od 2 ~ 12 nakon hidrolize, koja ima ...