Agarose

  • Agarose

    Agarose

    Agaroza je linearni polimer čija je osnovna struktura dugački lanac naizmjenične 1, 3-vezane β-D-galaktoze i 1, 4-vezane 3, 6-anhidro-α-L-galaktoze. Agaroza se općenito otapa u vodi kada se zagrije na iznad 90 ℃ i tvori dobar polučvrsti gel kada temperatura padne na 35-40 ℃, što je glavna karakteristika i osnova njegove višestruke upotrebe. Osobine agaroznog gela obično se izražavaju kroz snagu gela. Što je veća čvrstoća, to su performanse gela bolje. Čista agaroza je često ...