Rastvorljivi agar

  • Instant Soluble Agar

    Rastvorljivi agar

    Agar, nazvan agar-agar, jedna je vrsta polisaharida iz gracilarije i ostalih crvenih algi. Zbog posebnog oblikovanja gela i zdravih karakteristika, široko se koristi u prehrambenoj, farmaceutskoj, svakodnevnoj hemijskoj i biološkoj industriji. Na bazi normalnog agara, Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd. proizvodi agar koji je trenutno topiv na niskim temperaturama sa naučnom tehnologijom. Karakteristike je bolje topljivosti na niskim temperaturama i brže brzine topljivosti, može ...